Středočeská vědecká knihovna v Kladně má nový sklad knih

Středočeská vědecká knihovna v Kladně má nový sklad knih

Na území někdejšího brownfieldu, pozemku skladovacích a opravárenských hal hutí POLDI v Divadelní ulici, vyrostl v nedávné době nový centrální depozitář Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Byl postaven za neuvěřitelných 19 měsíců a pojme více než 800.000 knihovních jednotek.

Zřizovatel knihovny – Středočeský kraj – získal na jeho realizaci dotaci z prostředků IROP ve výši 110,6 milionu korun. Celá stavba pak vyšla na 144 257 000 Kč.

Knihovna se dlouhodobě potýkala s nevhodným uskladněním knihovního fondu v nevyhovujících prostorách rozmístěných na 6 různých místech po městě, což dost komplikovalo cestu vyžádaných dokumentů ke čtenáři. Nyní získala pro svůj fond novostavbu plnou moderních technologií splňující všechny současné normy pro uchovávání fondu. Samozřejmostí je tepelně regulované prostředí s bezpečnostním a kamerovým systémem, nový regálový systém a digitální technika. A nachází se pouhých 300 metrů od hlavní budovy knihovny.

V říjnu 2021 se veškerý fond z externích skladů – zhruba 11 000 regálových metrů – během necelých 3 týdnů přestěhoval do nového. Třípodlažní stavba pojme až 809 000 knihovních jednotek, co podle propočtů zadávacího projektu a současném tempu přírůstků zaplní depozitář za 24 let.

Jakmile se tato kapacita zaplní, je v budoucnu možné projekt rozšířit o přístavbu. Také se zde počítá s umístěním digitalizačního pracoviště a knihařské dílny.

……………………

Knihovna v Kladně existuje už bezmála 124 let. V květnu 1897 byl ustaven spolek „Lidová knihovna na Kladně“ a 5. září téhož roku se mu podařilo otevřít první kladenskou veřejnou knihovnu. Jejím tehdejším sídlem byla jedna místnost v sokolovně, dostavěné krátce předtím. V průběhu let se několikrát změnil její zřizovatel i místo sídla. Byla knihovnou městskou, okresní, krajskou státní vědeckou a dnes pod zřizovatelem Středočeským krajem je veřejnou krajskou knihovnou.

Jitka Hrušková
Program + PR
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.