Měsíční archivy: Leden 2024

Bipartitní platforma KNIHOVNICTVÍ Článek Mgr. Vladany Pillerové – Výsledky průzkumu poskytování práce na dálku v knihovnách Aktuality v řešení jednotlivých témat projektu za 2. pololetí 2023 Digitální kompetence Práce na dálku Aktuality v řešení jednotlivých témat Digitální kompetence

3/3