Odborový svaz pracovníků knihoven

U S N E S E N Í ze zasedání mimořádného Sněmu ČMKOS

Bipartitní platforma KNIHOVNICTVÍ Článek Mgr. Vladany Pillerové – Výsledky průzkumu poskytování práce na dálku v knihovnách Aktuality v řešení jednotlivých témat projektu za 2. pololetí 2023 Digitální kompetence Práce na dálku Aktuality v řešení jednotlivých témat Digitální kompetence

„ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“

Milé knihovnice a knihovníci, náš Odborový svaz se připojil ke kampani NENECHTE KULTURU UTICHNOUT, kterou spustila Unie orchestrálních hudebníků ČR. Především nám vadí dlouhodobé podfinancování kulturních institucí. Nikdy nebyl splněn slib 1% výdajů státního rozpočtu na kulturu. Zaměstnanci v kultuře, jsou nejhůře placenými zaměstnanci státní a veřejné správy – ve srovnání…

Číst více

10/43