Odborový svaz pracovníků knihoven

Pravidla pro testování zaměstnanců od 17. 1. 2022.

Číst více

Otevřený dopis odborových svazů rozpočtové sféry (RoPo) předsedovi Vlády ČR ke zmrazení platů části zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 7. 1. 2022.

Číst více

Omezení provozu knihoven, pravidla platná od 3. 1. 2022.

Číst více

Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2022.

Číst více

účinné od 26.6.2021 Covid 19 w210621a-0575.pdf (vlada.cz) upravuje, mimo jiné, podmínky provozu knihoven a případných hromadných akcí.

w210621a-0575.pdf (vlada.cz) upravuje, mimo jiné, nově provoz knihoven i pravidla pro pořádání různých akcí.

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé, mám upřímnou radost, že Vám mohu představit nové webové stránky našeho Odborového svazu pracovníků knihoven. Díky firmě IT8, jmenovitě Michaele Kahounové, otevíráte dnes web, který, jak doufáme, Vám pomůže ve Vaší odborové činnosti. Tímto chci paní Kahounové poděkovat za trpělivost s námi a vytvoření velmi…

Číst více

37/37