Odborový svaz pracovníků knihoven

Odborový svaz pracovníků knihoven se aktivně podílí na vyjednávání o platech a podporuje následující tiskové prohlášení:

23.5.2022, Zdroj: ČTK Medián mezd dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou. Jaká je jeho aktuální výše? Medián mezd loni stoupl o zhruba šest procent na 35 169 korun. Zatímco u mužů činil 37 070 Kč, u žen to bylo 32 800 Kč. Měsíční mzdu nad 100…

Číst více

Ve dnech 29. – 30. 4. 2022 proběhl VIII. Sjezd ČMKOS, za Odborový svaz pracovníků knihoven se zúčastnila jeho předsedkyně, paní Iveta Bergerová (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) a Hana Tužarská z Městské knihovny v Chebu. Na programu bylo hodnocení činnosti svazu v předešlém období a plán činnosti…

Číst více

Usnesení 7. Sněmu ČMKOS z 8. března 2022 k aktuální situaci České republiky a k situaci na Ukrajině

Zrušení mimořádných opatření – screeningové testování ve školách, testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 18. 2. 2022

Na území někdejšího brownfieldu, pozemku skladovacích a opravárenských hal hutí POLDI v Divadelní ulici, vyrostl v nedávné době nový centrální depozitář Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Byl postaven za neuvěřitelných 19 měsíců a pojme více než 800.000 knihovních jednotek. Zřizovatel knihovny – Středočeský kraj – získal na jeho realizaci dotaci z prostředků IROP ve…

Číst více

Pravidla pro testování zaměstnanců od 17. 1. 2022.

Číst více

Otevřený dopis odborových svazů rozpočtové sféry (RoPo) předsedovi Vlády ČR ke zmrazení platů části zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 7. 1. 2022.

Číst více

Omezení provozu knihoven, pravidla platná od 3. 1. 2022.

Číst více

30/34