Archiv kategorií: Aktuality

Ve dnech 29. – 30. 4. 2022 proběhl VIII. Sjezd ČMKOS, za Odborový svaz pracovníků knihoven se zúčastnila jeho předsedkyně, paní Iveta Bergerová (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) a Hana Tužarská z Městské knihovny v Chebu. Na programu bylo hodnocení činnosti svazu v předešlém období a plán činnosti…

Číst více

Usnesení 7. Sněmu ČMKOS z 8. března 2022 k aktuální situaci České republiky a k situaci na Ukrajině

Na území někdejšího brownfieldu, pozemku skladovacích a opravárenských hal hutí POLDI v Divadelní ulici, vyrostl v nedávné době nový centrální depozitář Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Byl postaven za neuvěřitelných 19 měsíců a pojme více než 800.000 knihovních jednotek. Zřizovatel knihovny – Středočeský kraj – získal na jeho realizaci dotaci z prostředků IROP ve…

Číst více

Otevřený dopis odborových svazů rozpočtové sféry (RoPo) předsedovi Vlády ČR ke zmrazení platů části zaměstnanců ve veřejných službách a správě ze dne 7. 1. 2022.

Číst více

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé, mám upřímnou radost, že Vám mohu představit nové webové stránky našeho Odborového svazu pracovníků knihoven. Díky firmě IT8, jmenovitě Michaele Kahounové, otevíráte dnes web, který, jak doufáme, Vám pomůže ve Vaší odborové činnosti. Tímto chci paní Kahounové poděkovat za trpělivost s námi a vytvoření velmi…

Číst více

35/35