Projekt Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Projekt Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Bipartitní platforma KNIHOVNICTVÍ:

Prezentace Digitální kompetence knihovníků: NKČR, Michaela Mrázová