Projekt Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Projekt Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny

Bipartitní platforma KNIHOVNICTVÍ

Článek Mgr. Vladany Pillerové – Výsledky průzkumu poskytování práce na dálku v knihovnách

Aktuality v řešení jednotlivých témat projektu za 2. pololetí 2023

Digitální kompetence

Práce na dálku

Aktuality v řešení jednotlivých témat


Digitální kompetence